صفحه اصلی > اخبار > اخبار شرکت

Ningbo Jieli Cosmetical Package Co.,Ltd. شروع به ساخت شهرک صنعتی تولید هوشمند می کند.

2023-10-30

9:18، 29 اکتبر 2023،

Ningbo Jieli Cosmetical Package Co.,Ltd. شروع به ساخت شهرک صنعتی تولید هوشمند می کند. این یک رویداد افسانه ای در سال 2023 است.